BALIKESİR UMUM MADENİ EŞYA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI KAPASİTE RAPORU

BALIKESİR
UMUM MADENİ EŞYA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
KAPASİTE RAPORU 
12 EYLÜL 2008 Tarih ve 26995 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun Kapasite Raporu Yönetmeliğine göre düzenlenmektedir.
Kapasite Raporu (İş Yeri durum belgesi) :
İmalat, Ticaret,İnşaat ve Hizmet alanlarında faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, Yıllık Üretim kapasitesi, kapasite Hesabı, Yıllık Tüketim Kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve T.E.S.K.nunun onayından itibaren
3 yıl geçerliliği olan belgedir.
Kapasite Raporunun düzenlenmesi :
Kapasite Raporu, Esnaf ve Sanatkarların kayıtlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından tazim edilir. Bu iş için Görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu, Üretim konusu ile ilgili Mühendis, Oda Genel Sekreteri, Oda Başkanı veya görevlendireceği Oda Yönetim kurulu üyesinden oluşur.
Kapasite Raporunun Kullanıldığı yerler :
Sanayi Sicil Belgesi Alımında – Sanayi Elektriğine müracaatlarda  – İthalat / İhracat
Gıda Sicil İşlemlerinde – İhalelere Katılımlarda – Kamu .Tahsislerinden yararlanmada
Çalışma İzni başvurularında vb işlerde gerekli belgedir.
Kapasite Raporunun Alınması :
Esnaf ve Sanatkar Siciline ve Esnaf ve Sanatkar odasına kayıtlı Esnaf ve Sanatkarın yazılı talebine istinaden düzenlenir.
Yazılı talebe istinaden üretim konusu ile ilgili Mühendis ve Kapasite Tespit ve inceleme kurulunca tanzim edilir.
Kapasite Raporu onay ücretleri ilgili hesaplara yatırılarak Dekontlar Odaya teslim edilir.
 KAPASİTE RAPORU TASDİK ÜCRETİ : (Bilgi için odamıza müracaat ediniz.)
TESK ANKARA BAKANLIKLAR Ş.B. 16000018 NOLU HESABA (127.50 T.L.)
B.E.S.O.B. MERKEZ HALK BANK HES. 16000007 HES.              (127.50 T.L.)
B.U.M.E.E.S ODASI 16100001 HALK BANK SANAYİ ŞB.HES.   (127.50 T.L.)
Düzenlenen Kapasite Raporu Odamız tarafından Elektronik ortamda doldurularak Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine gönderilir.
 Birliğimiz tarafından Kapasite Raporu kontrol edilir. Herhangi bir hata yoksa Kapasite Raporu Birliğimiz tarafından onaylanarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna gönderilir.
T.E.S.K. tarafından incelenen Kapasite Raporunda herhangi bir hata yoksa uygun bulunan Kapasite Raporu onaylanarak E-Kapasite sistemi üzerinden Elektronik ortamda  onaylanarak odaya gönderilir.
Odamız tarafından Kapasite Raporunun çıktısı alınarak Raporu hazırlayan Mühendis, Oda Genel Sekreteri ve oda Başkanı tarafından Rapor imzalanarak üyeye verilir.
Kapasite Raporu 4 nüsha düzenlenir. T.E.S.K., B.E.S.O.B.ve odamızda bir nüshaları muhafaza edilir.
Not: Kapasite Raporunda Değişiklik ve Yenileme işlemi için Odamıza yazılı olarak Müracaat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir