Kategori Arşivleri: Bilgi Defteri

BALIKESİR UMUM MADENİ EŞYA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI KAPASİTE RAPORU

BALIKESİR UMUM MADENİ EŞYA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI KAPASİTE RAPORU  12 EYLÜL 2008 Tarih ve 26995 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun Kapasite Raporu Yönetmeliğine göre düzenlenmektedir. Kapasite Raporu (İş Yeri durum belgesi) : İmalat, Ticaret,İnşaat ve Hizmet alanlarında faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, Yıllık Üretim kapasitesi, […]

BASİT USULDE VERGİLENDİRME

29.07.1998 tarih ve 23417 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yer alan “Götürü usulde vergilendirme” esası kaldırılarak yerine “Basit usulde vergilendirme” esası getirilmiştir. Yapılan değişiklikten önce, götürü mükelleflerin belge almamaları veya aldıkları belgeleri saklamamaları belge düzeninde kopmalar ortaya çıkarmakta bunun sonucunda da gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin faaliyetlerinin izlenmesi ve gerçek […]

İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER

VERGİ  DAİRESİNDEN  İSTENEN  BELGELER -İşe Başlama Bildirim  Formu  doldurulur. -Kira  Kontratı veya Tapu Fotokopisi -İşe  ilk  başlayan  kişinin  noter   tasdikli  imza sirküsü. -İkametgah İlmühaberi -İşe Başlama Formu -Nüfus Cüzdanı Örneği belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır. İLGİLİ  BELEDİYEDEN  İSTENEN  BELGELER 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede […]