Kategori Arşivleri: Kanunlar

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

          Kanun No.  5362                                                                  Kabul Tarihi : 7.6.2005 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim […]