Kategori Arşivleri: Yönergeler

ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI TARAFINDAN YAPILACAK KURS VE SINAVLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 5362 sayılı Kanunun 75 inci maddesine dayanılarak çıkarılan 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik gereğince 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunmayan meslek dallarında, TESK mesleki belgeleri vermek amacıyla esnaf ve […]

DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ KURULMASI VE PRATİK EĞİTİMİN VERİLECEĞİ İŞYERLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre aday çırak ve çırak yetiştirmek isteyen işyerlerinin, pratik eğitim için elverişli olup olmadıklarının belirlenmesi, pratik eğitim veren işyerlerinin denetimi ve bu işyerlerine danışmanlık hizmetlerinin götürülmesi ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu yönerge 3308 […]